VoxPay szolgáltatás általános szerződési feltételek


Hatályos: 2018-05-23-tól

Szolgáltató adatai
Voxinfo Kft.
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Adószám: 12180439-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-562739
A továbbiakban: Szolgáltató, mint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. viszonteladója

Meghatározások, fogalmak:

Felhasználó:
Minden természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki a Szolgáltatóval VoxPay szolgáltatás igénybevételére szerződéses jogviszonyt létesít.

Alkalmazás
A Szolgáltató által biztosított, mobiltelefonra vagy táblagépre letölthető ingyenes mobil alkalmazás, amely hozzáférést biztosít a Szolgáltatáshoz.

VoxPay szolgáltatás
Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés tárgyát képező, a Szolgáltató által nyújtott, és alapvetően a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által értékesített, központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokon alapuló mobilfizetési szolgáltatás.
A Felhasználó a VoxPay mobil alkalmazáson kívül, a http://www.voxpay.hu oldalon, valamint a http://www.autopalyamatrica.hu oldalon egyedi funkciókat is elérhet.

ÁSZF
A jelen Általános Szerződési Feltételek mellékleteivel együtt, beleértve ezen ÁSZF mindenkori módosításait is.

Mobileszköz
Okostelefon, tablet, és egyéb mobilkommunikációra, mobil adatforgalomra képes készülék.

VoxPay Parkolás szolgáltatás
A VoxPay Parkolás szolgáltatás keretében a Felhasználó, országos szinten, a közterületi és egyes zárttéri parkolási díját tudja kiegyenlíteni, a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. VoxPay autópálya-matrica vásárlás A VoxPay autópálya-matrica szolgáltatás keretében a Felhasználó magyarországi autópálya-matrica vásárlást vehet igénybe, a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel.

VoxPay autópálya-matrica vásárlás
A VoxPay autópálya-matrica szolgáltatás keretében a Felhasználó magyarországi autópálya-matrica vásárlást vehet igénybe, a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel.

Voxpay szolgáltatás elérhetőségei
A Voxpay egy integrált rendszer, amely részszolgáltatások időben bővülő összessége.
Az összes alapszolgáltatás elérhető a Voxpay mobil alkalmazásban Android és IOs (IPhone) platformon (VoxPay néven)
Az Autópálya-matrica szolgáltatás önállóan elérhető web felületen (PC) és mobil web felületen (www.autopalyamatrica.hu)
A VoxPay szolgáltatás adminisztratív, információs valamint kiegészítő flotta beállítási funkciói elérhetők WEB felületen és mobil web felületen (www.voxpay.hu)

NMFSZ - Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. törvény által kijelölt nemzeti mobilfizetési szervezet.

MFR
Az NMFSZ által működtetett országosan egységes nemzeti mobilfizetési rendszer.

Parkolási Időtartam
A VoxPay Parkolás szolgáltatás elindítása és leállítása között eltelt időtartam.

Tranzakciós díj:
Parkolás: a parkolás időtartamán kívül parkolásonként fizetendő fix költség, mely tartalmazza a Szolgáltató által a NMFSZ felé fizetendő fix díjat is. Autópálya-matrica vásárlás esetén: az autópálya-matrica díján felül fizetendő díj, mely matricatípusonként eltérő.

Minimális parkolási idő
Az a legrövidebb időtartam, ami parkolás indításakor minimálisan számlázásra kerül: 15 perc.

Parkolási zóna
Fizetőövezetben egyedi zónakóddal ellátott övezet. A zónakód egy négyjegyű szám, mely megtalálható a parkoló automatákon.

Parkolási azonosító: Parkolási azonosító: sikeres parkolás indításkor a VoxPay Parkolási rendszer által visszajelzett azonosító (betűkből és számokból álló 10 hosszúságú karaktersorozat) Matrica sorszám: sikeres autópálya-matrica érvényesítéskor visszajelzett azonosító

Zárttéri parkolás
Általában nem köztéri parkolás (pl. bevásárló központban, parkolóházban vagy közterületi zárt terekben), ahol sorompó zárja a parkolási területet.

VoxPay egyenleg
Előre feltöltött egyenleg, melyet az alkalmazásban bankkártyával, vagy a voxpay.hu oldalon bejelentkezés után bankkártyával, vagy átutalással lehet feltölteni. Az egyenleg a szolgáltatásban elérhető szolgáltatások kiegyenlítésére használható, vagy arra fedezetként szolgál.

Bankkártyás fizetés
A VoxPay által biztosított bankkártyás fizetés, az OTP Bank kártyaelfogadó rendszerét használja. (Üzemszünet esetén Borgun a kártyaelfogadó.)
Regisztrációkor az OTP Bank kártyaelfogadó oldalán a kártyaadatok mellett egy jelszót is meg kell adnia. Ezzel regisztrálja kártyáját az OTP Bank kártyaelfogadó rendszerében. A kártyaadatokat kizárólag az OTP Bank látja és kezeli.
Sikeres kártyaregisztráció után a VoxPay alkalmazásban egyetlen kattintással vásárolhat, kártyaadat vagy jelszó megadás nélkül.
A regisztrált kártyával kapcsolatos módosítást/törlést a VoxPay alkalmazásban, vagy a www.voxpay.hu oldalon bejelentkezve teheti meg a Felhasználó.

 1. Szolgáltatás tárgya:

  A Szolgáltató által nyújtott VoxPay szolgáltatás, a NMFSZ által értékesített (országos parkolás, autópálya-matrica), központosított mobil értékesítésű szolgáltatáson alapul. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel kötött egyedi viszonteladói szerződés alapján a Szolgáltató jogosult szolgáltatások közvetítésére. A VoxPay alkalmazáson keresztüli díjfizetés a Felhasználó bankkártyáját, vagy előre feltöltött egyenlegét terhelheti. A Szolgáltatást a VoxPay alkalmazáson keresztül biztosítja a Szolgáltató.

 2. ÁSzF célja

  A VoxPay ÁSzF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejvő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

 3. Voxpay szolgáltatás elérhetőségei

  A Voxpay egy integrált rendszer, amely részszolgáltatások időben bővülő összessége.
  Az összes alapszolgáltatás elérhető a Voxpay mobil alkalmazásban Android és IOs (IPhone) platformon (VoxPay néven)
  Az Autopálya-matrica szolgáltatás önállóan elérhető web felületen (PC) és mobil web felületen (www.autopalyamatrica.hu)
  A VoxPay szolgáltatás adminisztratív, információs valamint kiegészítő flotta beállítási funkciói elérhetők WEB felületen és mobil web felületen (www.voxpay.hu)

 4. Általános rendelkezések

  Felhasználók a szolgáltatást mobiltelefonjukon vehetik igénybe, vagy más Internetre kapcsolódó számítógépen. Szolgáltató a parkolási zóna meghatározott parkolási tarifáján, valamint jogszabályban meghatározott mértékű autópálya használati díjon felül, további tranzakciós díj ellenében nyújtja a VoxPay parkolás és autópálya-matrica szolgáltatást, mely mértéke a mindenkori díjszabásokban megtekinthető.

 5. A viszonteladás kizárása

  A Felhasználók a VoxPay szolgáltatás keretén belül kizárólag csak saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni azt a Felhasználót, amennyiben a tudomására jut a viszonteladás ténye.

 6. Távollevők között kötött szerződésről, és az elállás jogáról

  A szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a Vásárlás létrejöttét követően azonnal megkezdi. Ezért a Felhasználót, a távollévők között kötött szerződéstől való elállás joga a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint nem illeti meg.

 7. Technikai követelmények

  VoxPay applikáció használatához a minimum rendszerkövetelmény:

  • Android 4.4
  • IOS 6
 8. Regisztráció

  A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó VoxPay regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a VoxPay szolgáltatásban történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

  A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a VoxPay szolgáltatás regisztrációjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

  Felhasználók a jelen ÁSZF szerinti VoxPay Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et, valamint adatkezelési szabályzatot is.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a VoxPay szolgáltatást csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 9. Felhasználói útmutató – igénybe vehető szolgáltatások

  Az alkalmazásban jelenleg elérhető szolgáltatások:

  • országos közületi parkolás díjfizetés
  • magyarországi autópálya-matrica vásárlás
  1. Alkalmazás funkciói:
   • Regisztráció:
    Facebook fiókkal, Google+ fiókkal, valamint e-mail cím, és választott jelszó –t támogat a regisztráció. A regisztráció a felhasználó számára VoxPay fiókot eredményez.

   • Beállítások
    Fiók

    Jelszó változtatás: e-mail címmel történt regisztráció esetén használható
    Telefonszám: mobilszám opcionális megadása (telefonhívással indított parkolás esetén elengedhetetlen)
    Nyelv: nyelvváltás funkció - elérhető nyelvek: Magyar/Angol

    Fizetési beállítások
    Fizetési mód: fizetési módkiválasztása. Választható fizetési módok: bankkártya zárolással, bankkártya+fedezet, VoxPay egyenleg, Főnök fizet.
    VoxPay egyenleg: virtuális számla egyenleg feltöltés, mely fedezetként, vagy vásárlási egyenlegként használható - mobil készüléken regisztrált bankkártyával lehet feltölteni, másutt bankkártyával, vagy online utalással.
    Bankkártyák kezelése: bankkártya regisztrálás/törlés – az alkalmazás kártyaadatokat nem tárol, kártyaregisztráció az OTP bank biztonságos kártyaelfogadó oldalán történik.
    Számlázás: számlázási címek megadása.

    Egyéb beállítások
    Járművek: gépjármű regisztrálás, járműkategória/felségjel/rendszám megadása
    Ügyfélkód: meghatározott előnyt jelent az aktiválásakor. Ügyfélkód egy-egy akcióban, vagy üzleti partnertől kapható
    Kijelentkezés: kilépteti a felhasználót, a bejelentkezés oldalra

   • Üzenetek
    Információk, tájékoztató üzenetek listája

   • Napló
    korábbi tranzakciók listája, időrendi sorrendben. Kattintással láthatók az egyes tételek részletes adatai.

   • Infók
    GYIK: a VoxPay szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések – válaszok összefoglalója
    ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
    Adatvédelem: Adatvédelmi tájékoztató
    Céginformációk: Szolgáltató cégadatai
    Értékelés: store értékelés elérése az alkalmazásból
    Ajánlás: a megadott e-mail címre rövid pozitív ajánlót küld a rendszer az alkalmazással kapcsolatban

Mi szükséges a VoxPay alkalmazás használatához?

 • Mobileszköz (minimum IOS 6 vagy Android 4.4 rendszer)
 • Internetkapcsolat
 • Gyors regisztráció (vagy facebook/Google+ bejelentkezés)
 • Belépés után regisztrált bankkártya, vagy feltöltött VoxPay egyenleg.
 • Szolgáltatástól függően regisztrált járművek.
 • Szolgáltatástól függően mobilszám megadása

Fizetési módok

 • Regisztrált bankkártya
  A VoxPay szolgáltatás bármely bank által kibocsátott MasterCard, Maestro, Visa vagy American Express kártyákat elfogadja. Több bankkártya is regisztrálható, és vásárláskor változtatható melyikkel szeretnénk fizetni.
 • Bankkártya zárolással
  Vásárláskor a rendszer az adott szolgáltatáshoz tartozó díjat zárolja. (pl. parkolás esetén a zónához rendelt maximális időhöz tartozó összeg és a tranzakciós díj kerül zárolásra a parkolás idejére. ) A szolgáltatás lezárásakor csak a tényleges díj kerül terhelésre, a különbözet visszakerül a számlára. A különbözet banki jóváírása általában egy nap, de esetenként több is lehet. Amennyiben a kártya egyenlege nem elegendő a zároláshoz, akkor a díjfizetés nem történik meg, a szolgáltatás sem élesedik.
 • Bankkártya+fedezet
  Vásárláskor a bankkártya terhelése utólag, a szolgáltatást követően történik meg. Fedezetet az előre feltöltött VoxPay egyenleg aktuálisan rendelkezésre álló összege biztosítja. (pl. a parkolási idő maximum annyi lehet, amennyit a VoxPay egyenlegben elérhető összeg biztosít) Az egyenleg összege csökken, ha a bankkártya nem terhelhető a szolgáltatás díjával. Ekkor a szolgáltatás (pl,. parkolás) díját nem a bankkártyáról, hanem a VoxPay egyenlegről vonja le a rendszer. Induláskor érdemes ezt feltölteni 3-5000 Ft-ra – és csökkenés esetén ismét feltölteni.
 • VoxPay egyenleg
  VoxPay egyenleg egy előre feltölthető virtuális számla, amely a regisztrált felhasználóhoz van rendelve. A vásárlások az egyenleget terhelik. A feltöltés történhet az alkalmazásból regisztrált bankkártyával, vagy a www.voxpay.hu weblapon bankkártyával, és online utalással. Értesítési értékhatártár megadható a voXpay egyenleg menüpontban. A csökkenő egyenlegről e-mail értesítést küld a rendszer. Pl.: a parkolási idő maximum annyi lehet, amennyit a VoxPay egyenlegben elérhető összeg biztosít.
 • Főnök fizet
  Céges flotta, vagy több autóval rendelkező Felhasználó esetén alkalmazható. Ezt választva a Felhasználó azt jelzi, hogy a parkolási, díjat a költségvállaló (Főnök) fizeti. Felhasználó számára fizetési mód akkor elérhető, ha Főnök már engedélyezte a Felhasználó részére a költségvállalást a megadott autóra. Főnök ezt a vállalást a szolgáltatás weboldalán - www.voxpay.hu – oldalon teheti meg. A Főnök által beállított számlázási adatok érvényesek.

Hogyan kaphatok számlát a tranzakciókról?

 • Számlázás
  Számlaigény esetén vásárlás előtt kötelező megadni a számlázási adatokat. Több számlázási cím is megadható – és a vásárlás folyamatában kiválasztható. A számla elérhetőségét e-mailben is megkapja a Felhasználó. A számla nyomtatva hiteles. Parkolás: havi összesített számla készül
 • Havi (összesített számla): A tárgyhó díjfizetéseiről egyetlen számla készül, mely tartalmazza a tárgyhónap hónap összes költségét. A számla mellé elérhető a tételes riport, mely tartalmazza az egyes díjtételeket.
 • Egyedi számla: vásárlás után a visszaigazolással együtt kapja meg a Felhasználó.
 • Nem kér számlát: ebben az esetben nem készül ÁFA-s számla.
 • A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a számlaadatok megadásának időpontjától szerepelnek a tételek az ÁFA-s számlán.

Cégek számára is egyszerűen kezelhető

  Nincs külön szerződéskötés, vagy hosszas regisztrációs folyamat.
  Egyszerűen, gyorsan kezelhető és könnyen átlátható felület a www.voxpay.hu oldalon keresztül. Kedvező díjak, számos díjmentes kényelmi és adminisztratív funkció elérhető a hatékony szolgáltatás érdekében. Olyan ingyenes szolgáltatásokat nyújt, melyek máshol díjkötelesek.
 • Online ügyintézés
  A weboldalon egyszerűen felvihetők a vállalkozás számlázási adatai, elérhetőségei. Járművek és felhasználói adatok. A rendszer automatikusan intézi az adminisztrációhoz szükséges feladatokat. A vásárolt szolgáltatások áttekinthetősége, rendelkezésre álló riportok rengeteg időt és energiát megtakarítanak.
 • Egyenlegkezelés
  A bankkártya regisztráción túl Vállalkozások számára a VoxPay egyenleget javasoljuk, mely egy előre feltöltött virtuális számla. A számla feltöltése villámgyors és egyszerű. Weboldalon keresztül utalással vagy bankkártyával kényelmesen intézheti egyenlegének feltöltését. Feltöltés bankkártyás fizetéssel - azonnali jóváírás Feltöltés átutalással - Átfutási idő: 5-10 percen belül (bank nyitvatartási időben)

Díjak
A VoxPay alkalmazás letöltése díjmentes. VoxPay rendszer használata során a megvásárolt szolgáltatás után tranzakciós díjat, vagy kényelmi díjat számítunk fel. A szolgáltatások díjszabását az ÁSZF melléklete tartalmazza.

VoxPay Parkolás

Mi szükséges a VoxPay parkoláshoz?

 • Regisztrált felhasználó (e-mail, Facebook, vagy Google+ belépés)
 • Regisztrált rendszám.
 • Regisztrált bankkártya, vagy feltöltött VoXpay egyenleg vagy külső költségvállaló
 • Parkolás indításhoz az adott zónához tartozó maximális parkoláshoz szükséges összeggel kell rendelkezni a bankkártyán, vagy az egyenlegen– ellenkező esetben időkorlátot jelent a parkolásra vagy nem indítható a parkolás

Hogyan tudok parkolni az alkalmazással?
Mobilalkalmazás használatához Internet kapcsolat szükséges. Parkolás indítás módjai:

 • GPS - automatikus zóna-meghatározás
 • kézi zónakód megadással,
 • kedvenc helyek listájából kiválasztva
 • SMS indítással
 • Telefonhívással történő indítással
Amennyiben nincs Internet kapcsolat, akkor az alkalmazás felajánlja a parkolás indítást telefonhívással, vagy SMS küldéssel.

Hogyan tudok parkolni automatikus GPS zóna-meghatározással?
GPS – automatikus zóna-meghatározás: a zónakódot a GPS automatikusan meghatározza és megjeleníti a térképen. A Felhasználó módosíthatja pozícióját a térképen, ekkor zónától függően a zónakód is módosulhat. Az aktuális zóna adatai megjelennek a képernyőn. A fizetési beállításokat parkolás indítás előtt ellenőrizheti, vagy módosíthatja a Felhasználó.

Az elindított parkolás adatai megjelennek a képernyőn, valamint a leállítás lehetősége. Automatikus hosszabbítás bekapcsolható. Elérhető a Hol parkolok gomb, amely a térképen megmutatja az autó helyzetét, és útvonaltervet készít. A leállítás után a képernyőn megjelennek a befejezett parkolás adatai, költségei. A zóna egy gombnyomással kedvencekhez elmenthető.

Hogyan tudok parkolni kézi zónakód megadással?
Parkolás indítás kézi zónakód megadással: a jármű regisztrált adatait megjeleníti az alkalmazás, manuálisan meg kell adni a négyjegyű zóna kódot, majd elindítani a parkolást.

Az elindított parkolás adatai megjelennek a képernyőn, valamint a leállítás lehetősége. Automatikus hosszabbítás bekapcsolható. Elérhető a Hol parkolok gomb, amely a térképen megmutatja az autó helyzetét, és útvonaltervet készít. A leállítás után a képernyőn megjelennek a befejezett parkolás adatai, költségei. A zóna egy gombnyomással kedvencekhez elmenthető.

Hogyan tudok parkolni telefonhívással?
Parkolás indítás telefonhívással:
Felhasználó a VoxPay Parkolás alkalmazásból, vagy a szám közvetlen hívásával indít vásárlást +36-1-999-0633 majd a telefon billentyűzetén megadja a parkolási zóna kódot. Az automata a megadott parkolási zóna kód alapján visszaigazolja a parkolás indítását. Telefonhívás esetén az automata sikeres parkolás indítás visszajelzése alapján tekinthető sikeresnek a parkolási azonosító megléte.
A parkolás befejezése ugyanezen telefonszám hívásával történik, híváskor az automata visszajelzi a parkolás leállítását.

Hogyan tudok parkolni SMS küldéssel?
Felhasználó a VoxPay Parkolás alkalmazásból indít SMS-t, vagy közvetlen SMS küldéssel, a következő telefonszámra +36-30-555-5559 Az üzenet tartalma a 4 jegyű zóna kód.
Amennyiben nem a már regisztrált rendszámra kíván parkolást indítani, a 4 jegyű zóna kód után szóköz, majd a rendszámot szükséges írni.
Az SMS parkolás díját növeli a két válasz SMS díja.
A parkolás leállítása szintén SMS küldéssel történik, a +36 30 555-5559 számra a STOP szó elküldésével. A sikeres leállításról SMS értesítést kap a Felhasználó, a parkolási tranzakció adataival.

Zárttéri parkolás

 • Behajtáskor őrizze meg a kapott parkolójegyet
 • Kihajtás előtt fizessen alkalmazásból – zónakód és parkolójegy küldése – várja meg a visszaigazolást
 • Kihajtáskor helyezze be a parkoló jegyet a leolvasóba (rendszámfelismeréssel ellátott zárttéri rendszer esetén a sorompó automatikusan nyílik)

Céges flotta
Flottakezelés egyszerűen
Céges flotta és családi parkolásnál alkalmazható egy speciális fizetési mód: „Főnök fizet”. Ha ezt állítja be a parkoló személy (Tag), akkor a parkolási díját nem ő, hanem „Főnök” fizeti, aki lehet egy szervezet, egy cég (ill. képviselője) vagy a családfő. Főnök azzal a fizetési móddal fizeti a teljes díjat, amelyet magának beállított. Főnök előre megadja VoxPay számára azt is, kiknek a parkolási költségét hajlandó fizetni (költségvállalás tagok/autók részére).
A flottakezelés előnye az, több parkoló személy díjfizetését egy személy tudja fizetni, költségként elszámolni, áttekintést nyerni a Tagok parkolásairól, egyszerűsíteni egy közösség összes parkolását.
A flottakezelés beállításához egyrészt a Tagoknak megfelelő fizetési beállítása szükséges, másrészt a „Főnök”, mint költségvállaló engedélyezését is be kell állítania. A flottakezelés pontos beállítását megtalálja itt: http://www.voxpay.hu/

Parkolás hosszabbítás
Parkolás hosszabbítás: Közületi parkolás esetén használható. A parkolás hosszabbítást parkolásindítás után lehet aktiválni alkalmazásból történő indítás esetén. Zónától függően, a parkolás időtartama maximalizálva van. Zónától függően a maximális parkolási időtartam 180, 240 perc, vagy időkorlát nélküli. Minden parkolás hosszabbítás egy külön tranzakciónak minősül. Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a VoxPay Parkolás szolgáltatásban parkolási zónától függetlenül maximum 240 perc egy parkolási időszak, és csak egyszer hosszabbítható.

Mire használható a „Hol parkolok” funkció?
Parkolás indítását követően a „Hol parkolok?” mutatja az parkolás helyét a térképen. A beépített térkép navigációjával útvonalat tervezhetünk.

Elfelejtett parkolás leállítás figyelmeztetés (béta)
Parkolás beállításokban elérhető funkció. Folyamatban lévő parkolás esetén figyelmeztet, ha úgy érzékeli – a parkolásnak vége, de elfelejtettük leállítani.

Lejárati értesítések
Alkalmazásból internetkapcsolattal indított parkolás esetén választhatóan 5, 10, 15 perccel a parkolás vége előtt figyelmeztetést (App Notify-t) küld a rendszer. Parkolás végén minden esetben figyelmeztet a lejáratra.

Kedvencek használata.
Kedvencek: Többször használt zónakód eltárolható, elnevezhető, így könnyen előhívható a menüből. Kedvencek lista megkönnyíti parkoláskor a Zónakód megadását azzal, hogy a korábbi parkolásnál megadott emlékeztető kifejezéseket mutatja. Nem kell a Zónakódot a parkolóhelyen keresgélni és megadni, hanem elég a megfelelő emlékeztetőt kiválasztani a listából.

Tudok-e több rendszámot regisztrálni?
Igen, az alkalmazásban több gépjárművet, rendszámot is lehet regisztrálni.

Tudok-e másik telefonról parkolást használni, mint amelyikről regisztráltam?
Igen, lehetséges. A második telefon esetében a regisztráláskor megadott e-mail címmel és jelszóval be kell lépni. Az alkalmazás beszinkronizálja a fiókhoz tartozó profilt - és ezt követően az alkalmazás ugyanúgy használható, mint a korábbi készüléken. Ugyanakkor SMS vagy telefonos parkolás indításhoz mindig az aktuális telefonszám beállítása szükséges.

Lehet-e külföldi rendszámú autót regisztrálni?
Igen, lehetséges külföldi rendszámot megadni. Figyelni kell a felségjel pontos megadására.

VoxPay autópálya-matrica

Mi szükséges az autópálya-matrica vásárláshoz?

 • Regisztrált felhasználó (e-mail, Facebook, vagy Google+ belépés)
 • Regisztrált rendszám.
 • Regisztrált bankkártya, vagy a díjfizetéshez elegendő feltöltött VoXpay egyenleg

Hogyan tudok autópálya-matricát vásárolni?
A VoxPay alkalmazásban regisztrált rendszámra vásárolhatunk autópálya-matricát.
Válasszuk ki a szükséges matrica típust
A vásárlási képernyőn módosíthatjuk az érvényesség kezdetét, az alapértelmezett számlázási és fizetési módot a tranzakcióra vonatkozóan.
Vásárlás gombbal indítjuk a képernyőn látható adatokkal a vásárlást. A vásárlást követő visszaigazoló képernyőn győződjünk meg arról, hogy az autópálya-matrica érvényesítése sikeres volt. Az autópálya-matrica sorszámot tartalmazó visszaigazolás és/vagy igazoló e-mail elmaradása esetén felhasználó nem hajthat az autópályára.

Matrica lejárat – értesítés
Az autópálya-matrica érvényességének lejárata előtt a rendszerünk e-mailben értesíti a Felhasználót.

Érvényesség lekérdezés
Lekérdezhető, van-e érvényes autópálya-matrica az adott rendszámra. Máshol vásárolt autópálya-matricák is lekérdezhetőek, az alábbi feltételekkel: az érvényesség lekérdezése kizárólag a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. viszonteladói hálózatában online vagy SMS-ben vásárolt e-matricákra vonatkozik. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. weboldalán, értékesítési pontjain, ügyfélszolgálatain, vagy viszonteladó partnereinél (pl.: benzinkutak, utazási irodák) vásárolt matrica érvényessége nem kérdezhető le ezen a felületen.

Lehet-e külföldi rendszámra magyarországi autópálya-matricát vásárolni?
Igen, külföldi rendszámra is vásárolható magyarországi autópálya-matrica. Figyelni kell a felségjel pontos megadására.

Kötelezettségek:

A Szolgáltató kötelezettsége
A szolgáltató a vásárlás időpontjától biztosítja a megrendelt szolgáltatást, kérésre számlát ad, a szolgáltatás nyújtásáról igazolást ad.

A Felhasználó kötelezettségei, felelőssége
A felhasználó felel a regisztrációs vagy vásárlási folyamatban általa megadott e-mail cím érvényességéért, és a regisztrációkor az általa választott jelszó illetéktelenek előtt való titokban tartásáért. A felhasználó kötelezettsége a szolgáltató felé azonnal jelezni az azonosítójával való mindenféle jogosulatlan használatot.
Felhasználó felelőssége ellenőrizni, hogy a megfelelő zónakóddal indul a parkolás.
Felhasználó felelőssége a helyes parkolási adatok megadása: rendszám, ország, gépjármű típus.

Felelősség kizárása:

Szolgáltató nem felel a Felhasználó regisztrált bankkártya, vagy egyenleg problémájából adódó parkolás indítás, leállítás, vagy hosszabbítás okozta károkért.

Szolgáltató nem felel a közreműködő mobilszolgáltatók, pénzintézetek, partnerek, valamint egyéb személyek érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során előálló mulasztásból – a Felhasználót a VoxPay szolgáltatást igénybevétele során ért károkért. A Felhasználó kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult érvényesíteni.

Szolgáltató a nem rendeltetésszerű működéséből keletkező károkért kártérítési felelősséget nem vállal.

Amennyiben a VoxPay szolgáltatás nem üzemel, de a parkoló automaták lehetővé teszik a szolgáltatási díj megfizetését, a Felhasználó nem mentesül a díjfizetés alól.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felel a parkolási díjaknak a jogszabályi változásból eredő emelkedéséért. Szolgáltató jogosult továbbá a tranzakciós díjat az egyoldalú szerződésmódosítás szabályainak (VoxPay Parkolás Általános Szerződési Feltételek 3. pontja) betartása mellett szabadon megváltoztatni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget amennyiben a Felhasználó szerződésben foglaltakat részben, vagy egészben nem tartja be.

Helytelen adatokkal történő parkolás okozta károkért a Szolgáltató kártérítési felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben Szolgáltatónak fel nem róható okból a VoxPay Parkolás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelő módon történik meg

Záró rendelkezések:

Felhasználó panaszával közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat:
Voxinfo Kft.
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Telefon: 06-1-225-7603.
e-mail: ugyfelszolgalat@voxinfo.hu

Felhasználó, a szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató köteles 15 napon belül kivizsgálni és az eredményről tájékoztatni az Ügyfelet.

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.

I. számú melléklet:

VoxPay Parkolás kondíciós lista 2017.08.25-től
Díj típus Díjak Egység
Parkolás tranzakciós díj 75 Ft/tranzakció
Parkolás hosszabbítása 75 Ft/tranzakció
Egyenleg feltöltés 0 Ft
Válasz SMS 25 Ft/SMS
SMS értesítés parkolás lejáratról 25 Ft/SMS
Számlázási díj: 0 Ft

A feltüntetett árak bruttóban értendők, tartalmazzák az ÁFA-t

VoxPay autópálya-matrica kondíciós lista 2018.10.01-től
Díjkategória Heti (10 napos) Tr. Díj Havi Tr. Díj Éves Tr. Díj
D1 3 500 Ft 200 Ft 4 780 Ft 190 Ft 42 980 Ft 1 480 Ft
D1 megyei 5 000 Ft 280 Ft
D2 7 000 Ft 250 Ft 9 560 Ft 330 Ft 42 980 Ft 1 480 Ft
D2 megyei 10 000 Ft 330 Ft
B2 15 500 Ft 450 Ft 21 975 Ft 680 Ft 199 975 Ft 5 950 Ft
B2 megyei 20 000 Ft 660 Ft