VoxPay szolgáltatás általános szerződési feltételek


Hatályos: 2020-12-07-től

Szolgáltató adatai
Voxinfo Kft.
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Adószám: 12180439-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-562739
A továbbiakban: Szolgáltató, mint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. viszonteladója

Meghatározások, fogalmak:

Felhasználó:
Minden természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki a Szolgáltatóval VoxPay szolgáltatás igénybevételére szerződéses jogviszonyt létesít.

Alkalmazás
A Szolgáltató által biztosított, mobiltelefonra vagy táblagépre letölthető ingyenes mobil alkalmazás, amely hozzáférést biztosít a Szolgáltatáshoz.

VoxPay szolgáltatás
Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés tárgyát képező, a Szolgáltató által nyújtott, és alapvetően a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által értékesített, központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokon alapuló mobilfizetési szolgáltatás.
A Felhasználó a VoxPay mobil alkalmazáson kívül, a http://www.voxpay.hu oldalon, valamint a http://www.autopalyamatrica.hu oldalon egyedi funkciókat is elérhet.

ÁSZF
A jelen Általános Szerződési Feltételek mellékleteivel együtt, beleértve ezen ÁSZF mindenkori módosításait is.

Mobileszköz
Okostelefon, tablet, és egyéb mobilkommunikációra, mobil adatforgalomra képes készülék.

VoxPay Parkolás szolgáltatás
A VoxPay Parkolás szolgáltatás keretében a Felhasználó, országos szinten, a közterületi és egyes zárttéri parkolási díját tudja kiegyenlíteni, a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. VoxPay autópálya-matrica vásárlás A VoxPay autópálya-matrica szolgáltatás keretében a Felhasználó magyarországi autópálya-matrica vásárlást vehet igénybe, a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel.

VoxPay autópálya-matrica vásárlás
A VoxPay autópálya-matrica szolgáltatás keretében a Felhasználó magyarországi autópálya-matrica vásárlást vehet igénybe, a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel.

Voxpay szolgáltatás elérhetőségei
A Voxpay egy integrált rendszer, amely részszolgáltatások időben bővülő összessége.
Az összes alapszolgáltatás elérhető a Voxpay mobil alkalmazásban Android és IOs (IPhone) platformon (VoxPay néven)
Az Autópálya-matrica szolgáltatás önállóan elérhető web felületen (PC) és mobil web felületen (www.autopalyamatrica.hu)
A VoxPay szolgáltatás adminisztratív, információs valamint kiegészítő flotta beállítási funkciói elérhetők WEB felületen és mobil web felületen (www.voxpay.hu)

NMFSZ - Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. törvény által kijelölt nemzeti mobilfizetési szervezet.

MFR
Az NMFSZ által működtetett országosan egységes nemzeti mobilfizetési rendszer.

Parkolási Időtartam
A VoxPay Parkolás szolgáltatás elindítása és leállítása között eltelt időtartam.

Tranzakciós díj:
Parkolás: a parkolás időtartamán kívül parkolásonként fizetendő fix költség, mely tartalmazza a Szolgáltató által a NMFSZ felé fizetendő fix díjat is. Autópálya-matrica vásárlás esetén: az autópálya-matrica díján felül fizetendő díj, mely matricatípusonként eltérő.

Minimális parkolási idő
Az a legrövidebb időtartam, ami parkolás indításakor minimálisan számlázásra kerül: 15 perc.

Parkolási zóna
Fizetőövezetben egyedi zónakóddal ellátott övezet. A zónakód egy négyjegyű szám, mely megtalálható a parkoló automatákon.

Parkolási azonosító: Parkolási azonosító: sikeres parkolás indításkor a VoxPay Parkolási rendszer által visszajelzett azonosító (betűkből és számokból álló 10 hosszúságú karaktersorozat) Matrica sorszám: sikeres autópálya-matrica érvényesítéskor visszajelzett azonosító

Zárttéri parkolás
Általában nem köztéri parkolás (pl. bevásárló központban, parkolóházban vagy közterületi zárt terekben), ahol sorompó zárja a parkolási területet.

VoxPay egyenleg
Előre feltöltött egyenleg, melyet az alkalmazásban bankkártyával, vagy a voxpay.hu oldalon bejelentkezés után bankkártyával, vagy átutalással lehet feltölteni. Az egyenleg a szolgáltatásban elérhető szolgáltatások kiegyenlítésére használható, vagy arra fedezetként szolgál.

Bankkártyás fizetés

A VoxPay által biztosított bankkártyás fizetés, az OTP Mobil Kft. SimplePay kártyaelfogadó rendszerét használja. (Üzemszünet esetén Borgun a kártyaelfogadó.)

A kártyaregisztráció a SimplePay kártyaelfogadó oldalán történik, mely során a Felhasználó regisztrálja kártyáját a SimplePay kártyaelfogadó rendszerében. Kártyaregisztráció során a Szolgáltató (VOXPAY) egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére, melyet egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére.

Oneclick kártya regisztrációs nyilatkozat:

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés") egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos" típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen VoxPay Szolgáltatás-ban (VoxPay mobilalkalmazás, www.voxpay.hu , www.autopalyamatrica.hu) Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.
A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Recurring kártya regisztrációs nyilatkozat:

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által
biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a
regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket
lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a
sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (VoxPay mobilalkalmazás, www.voxpay.hu , www.autopalyamatrica.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően
történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért
közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben
bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Sikeres kártyaregisztráció után a VoxPay alkalmazásban egyetlen kattintással vásárolhat, kártyaadat vagy jelszó megadás nélkül. 

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

A regisztrált kártyával kapcsolatos módosítást/törlést a VoxPay alkalmazásban, vagy a www.voxpay.hu oldalon bejelentkezve teheti meg a Felhasználó.

 1. Szolgáltatás tárgya:

  A Szolgáltató által nyújtott VoxPay szolgáltatás, a NMFSZ által értékesített (országos parkolás, autópálya-matrica), központosított mobil értékesítésű szolgáltatáson alapul. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel kötött egyedi viszonteladói szerződés alapján a Szolgáltató jogosult szolgáltatások közvetítésére. A VoxPay alkalmazáson keresztüli díjfizetés a Felhasználó bankkártyáját, vagy előre feltöltött egyenlegét terhelheti. A Szolgáltatást a VoxPay alkalmazáson keresztül biztosítja a Szolgáltató.

 2. ÁSzF célja

  A VoxPay ÁSzF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejvő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

 3. Voxpay szolgáltatás elérhetőségei

  A Voxpay egy integrált rendszer, amely részszolgáltatások időben bővülő összessége.
  Az összes alapszolgáltatás elérhető a Voxpay mobil alkalmazásban Android és IOs (IPhone) platformon (VoxPay néven)
  Az Autopálya-matrica szolgáltatás önállóan elérhető web felületen (PC) és mobil web felületen (www.autopalyamatrica.hu)
  A VoxPay szolgáltatás adminisztratív, információs valamint kiegészítő flotta beállítási funkciói elérhetők WEB felületen és mobil web felületen (www.voxpay.hu)

 4. Általános rendelkezések

  Felhasználók a szolgáltatást mobiltelefonjukon vehetik igénybe, vagy más Internetre kapcsolódó számítógépen. Szolgáltató a parkolási zóna meghatározott parkolási tarifáján, valamint jogszabályban meghatározott mértékű autópálya használati díjon felül, további tranzakciós díj ellenében nyújtja a VoxPay parkolás és autópálya-matrica szolgáltatást, mely mértéke a mindenkori díjszabásokban megtekinthető.

 5. A viszonteladás kizárása

  A Felhasználók a VoxPay szolgáltatás keretén belül kizárólag csak saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni azt a Felhasználót, amennyiben a tudomására jut a viszonteladás ténye.

 6. Távollevők között kötött szerződésről, és az elállás jogáról

  A szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a Vásárlás létrejöttét követően azonnal megkezdi. Ezért a Felhasználót, a távollévők között kötött szerződéstől való elállás joga a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint nem illeti meg.

 7. Technikai követelmények

  VoxPay applikáció használatához a minimum rendszerkövetelmény:

  • Android 5.0
  • IOS 11
 8. Regisztráció

  A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó VoxPay regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a VoxPay szolgáltatásban történő regisztrációjához és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

  A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a VoxPay szolgáltatás regisztrációjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

  Felhasználók a jelen ÁSZF szerinti VoxPay Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF-et, valamint adatkezelési szabályzatot is.

  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a VoxPay szolgáltatást csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 9. Felhasználói útmutató – igénybe vehető szolgáltatások

  Az alkalmazásban jelenleg elérhető szolgáltatások:

  • országos közületi parkolás díjfizetés
  • magyarországi autópálya-matrica vásárlás
  1. Alkalmazás funkciói:
   • Regisztráció:
    Facebook fiókkal, Google+ fiókkal, Apple ID-vel, valamint e-mail cím, és választott jelszó –t támogat a regisztráció. A regisztráció a felhasználó számára VoxPay fiókot eredményez.

   • Beállítások
    Fiók

    Jelszó változtatás: e-mail címmel történt regisztráció esetén használható
    Telefonszám: mobilszám opcionális megadása (telefonhívással indított parkolás esetén elengedhetetlen)
    Nyelv: nyelvváltás funkció - elérhető nyelvek: Magyar/Angol

    Fizetési beállítások
    Fizetési mód: fizetési módkiválasztása. Választható fizetési módok: bankkártya zárolással, bankkártya+fedezet, VoxPay egyenleg, Főnök fizet.
    VoxPay egyenleg: virtuális számla egyenleg feltöltés, mely fedezetként, vagy vásárlási egyenlegként használható - mobil készüléken regisztrált bankkártyával lehet feltölteni, másutt bankkártyával, vagy online utalással.
    Bankkártyák kezelése: bankkártya regisztrálás/törlés – az alkalmazás kártyaadatokat nem tárol, kártyaregisztráció a SimplePay biztonságos kártyaelfogadó oldalán történik.
    Számlázás: számlázási címek megadása.

    Egyéb beállítások
    Járművek: gépjármű regisztrálás, járműkategória/felségjel/rendszám megadása
    Ügyfélkód: meghatározott előnyt jelent az aktiválásakor. Ügyfélkód egy-egy akcióban, vagy üzleti partnertől kapható
    Kijelentkezés: kilépteti a felhasználót, a bejelentkezés oldalra

   • Üzenetek
    Információk, tájékoztató üzenetek listája

   • Napló
    korábbi tranzakciók listája, időrendi sorrendben. Kattintással láthatók az egyes tételek részletes adatai.

   • Infók
    GYIK: a VoxPay szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések – válaszok összefoglalója
    ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
    Adatvédelem: Adatvédelmi tájékoztató
    Céginformációk: Szolgáltató cégadatai
    Értékelés: store értékelés elérése az alkalmazásból
    Ajánlás: a megadott e-mail címre rövid pozitív ajánlót küld a rendszer az alkalmazással kapcsolatban

Mi szükséges a VoxPay alkalmazás használatához?

 • Mobileszköz (minimum IOS 11 vagy Android 5.0 rendszer)
 • Internetkapcsolat
 • Gyors regisztráció (vagy facebook/Google/Apple ID+ bejelentkezés)
 • Belépés után regisztrált bankkártya, vagy feltöltött VoxPay egyenleg.
 • Szolgáltatástól függően regisztrált járművek.
 • Szolgáltatástól függően mobilszám megadása

 

Fizetési módok

 • Regisztrált bankkártya
  A VoxPay szolgáltatás bármely bank által kibocsátott MasterCard, Maestro, Visa vagy American Express kártyákat elfogadja. Több bankkártya is regisztrálható, és vásárláskor változtatható melyikkel szeretnénk fizetni.
 • Bankkártya zárolással
  Vásárláskor a rendszer az adott szolgáltatáshoz tartozó díjat zárolja. (pl. parkolás esetén a zónához rendelt maximális időhöz tartozó összeg és a tranzakciós díj kerül zárolásra a parkolás idejére. ) A szolgáltatás lezárásakor csak a tényleges díj kerül terhelésre, a különbözet visszakerül a számlára. A különbözet banki jóváírása általában egy nap, de esetenként több is lehet. Amennyiben a kártya egyenlege nem elegendő a zároláshoz, akkor a díjfizetés nem történik meg, a szolgáltatás sem élesedik.
 • Bankkártya+fedezet
  Vásárláskor a bankkártya terhelése utólag, a szolgáltatást követően történik meg. Fedezetet az előre feltöltött VoxPay egyenleg aktuálisan rendelkezésre álló összege biztosítja. (pl. a parkolási idő maximum annyi lehet, amennyit a VoxPay egyenlegben elérhető összeg biztosít) Az egyenleg összege csökken, ha a bankkártya nem terhelhető a szolgáltatás díjával. Ekkor a szolgáltatás (pl,. parkolás) díját nem a bankkártyáról, hanem a VoxPay egyenlegről vonja le a rendszer. Induláskor érdemes ezt feltölteni 3-5000 Ft-ra – és csökkenés esetén ismét feltölteni.
 • VoxPay egyenleg
  VoxPay egyenleg egy előre feltölthető virtuális számla, amely a regisztrált felhasználóhoz van rendelve. A vásárlások az egyenleget terhelik. A feltöltés történhet az alkalmazásból regisztrált bankkártyával, vagy a www.voxpay.hu weblapon bankkártyával, és online utalással. Értesítési értékhatártár megadható a voXpay egyenleg menüpontban. A csökkenő egyenlegről e-mail értesítést küld a rendszer. Pl.: a parkolási idő maximum annyi lehet, amennyit a VoxPay egyenlegben elérhető összeg biztosít.
 • Főnök fizet
  Céges flotta, vagy több autóval rendelkező Felhasználó esetén alkalmazható. Ezt választva a Felhasználó azt jelzi, hogy a parkolási, díjat a költségvállaló (Főnök) fizeti. Felhasználó számára fizetési mód akkor elérhető, ha Főnök már engedélyezte a Felhasználó részére a költségvállalást a megadott autóra. Főnök ezt a vállalást a szolgáltatás weboldalán - www.voxpay.hu – oldalon teheti meg. A Főnök által beállított számlázási adatok érvényesek.

 

Hogyan kaphatok számlát a tranzakciókról?

 • Számlázás
  Számlaigény esetén vásárlás előtt kötelező megadni a számlázási adatokat. Több számlázási cím is megadható – és a vásárlás folyamatában kiválasztható. A számla elérhetőségét e-mailben is megkapja a Felhasználó. A számla nyomtatva hiteles. Parkolás: havi összesített számla készül
 • Havi (összesített számla): A tárgyhó díjfizetéseiről egyetlen számla készül, mely tartalmazza a tárgyhónap hónap összes költségét. A számla mellé elérhető a tételes riport, mely tartalmazza az egyes díjtételeket.
 • Egyedi számla: vásárlás után a visszaigazolással együtt kapja meg a Felhasználó.
 • Nem kér számlát: ebben az esetben nem készül ÁFA-s számla.
 • A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a számlaadatok megadásának időpontjától szerepelnek a tételek az ÁFA-s számlán.

 

Cégek számára is egyszerűen kezelhető

  Nincs külön szerződéskötés, vagy hosszas regisztrációs folyamat.
  Egyszerűen, gyorsan kezelhető és könnyen átlátható felület a www.voxpay.hu oldalon keresztül. Kedvező díjak, számos díjmentes kényelmi és adminisztratív funkció elérhető a hatékony szolgáltatás érdekében. Olyan ingyenes szolgáltatásokat nyújt, melyek máshol díjkötelesek.
 • Online ügyintézés
  A weboldalon egyszerűen felvihetők a vállalkozás számlázási adatai, elérhetőségei. Járművek és felhasználói adatok. A rendszer automatikusan intézi az adminisztrációhoz szükséges feladatokat. A vásárolt szolgáltatások áttekinthetősége, rendelkezésre álló riportok rengeteg időt és energiát megtakarítanak.
 • Egyenlegkezelés
  A bankkártya regisztráción túl Vállalkozások számára a VoxPay egyenleget javasoljuk, mely egy előre feltöltött virtuális számla. A számla feltöltése villámgyors és egyszerű. Weboldalon keresztül utalással vagy bankkártyával kényelmesen intézheti egyenlegének feltöltését. Feltöltés bankkártyás fizetéssel - azonnali jóváírás Feltöltés átutalással - Átfutási idő: 5-10 percen belül (bank nyitvatartási időben)

 

Díjak
A VoxPay alkalmazás letöltése díjmentes. VoxPay rendszer használata során a megvásárolt szolgáltatás után tranzakciós díjat, vagy kényelmi díjat számítunk fel. A szolgáltatások díjszabását az ÁSZF melléklete tartalmazza.

VoxPay Parkolás

Mi szükséges a VoxPay parkoláshoz?

 • Regisztrált felhasználó (e-mail, Facebook, Google fiók, Apple ID belépés)
 • Regisztrált rendszám.
 • Regisztrált bankkártya, vagy feltöltött VoXpay egyenleg vagy külső költségvállaló
 • Parkolás indításhoz az adott zónához tartozó maximális parkoláshoz szükséges összeggel kell rendelkezni a bankkártyán, vagy az egyenlegen– ellenkező esetben időkorlátot jelent a parkolásra vagy nem indítható a parkolás

 

Hogyan tudok parkolni az alkalmazással?
Mobilalkalmazás használatához Internet kapcsolat szükséges. Parkolás indítás módjai:

 • GPS - automatikus zóna-meghatározás
 • kézi zónakód megadással,
 • kedvenc helyek listájából kiválasztva
 • SMS indítással
 • Telefonhívással történő indítással

Amennyiben nincs Internet kapcsolat, akkor az alkalmazás felajánlja a parkolás indítást telefonhívással, vagy SMS küldéssel.

 

Hogyan tudok parkolni automatikus GPS zóna-meghatározással?
GPS – automatikus zóna-meghatározás: a zónakódot a GPS automatikusan meghatározza és megjeleníti a térképen. A Felhasználó módosíthatja pozícióját a térképen, ekkor zónától függően a zónakód is módosulhat. Az aktuális zóna adatai megjelennek a képernyőn. A fizetési beállításokat parkolás indítás előtt ellenőrizheti, vagy módosíthatja a Felhasználó.

Az elindított parkolás adatai megjelennek a képernyőn, valamint a leállítás lehetősége. Automatikus hosszabbítás bekapcsolható. Elérhető a Hol parkolok gomb, amely a térképen megmutatja az autó helyzetét, és útvonaltervet készít. A leállítás után a képernyőn megjelennek a befejezett parkolás adatai, költségei. A zóna egy gombnyomással kedvencekhez elmenthető.

Hogyan tudok parkolni kézi zónakód megadással?
Parkolás indítás kézi zónakód megadással: a jármű regisztrált adatait megjeleníti az alkalmazás, manuálisan meg kell adni a négyjegyű zóna kódot, majd elindítani a parkolást.

Az elindított parkolás adatai megjelennek a képernyőn, valamint a leállítás lehetősége. Automatikus hosszabbítás bekapcsolható. Elérhető a Hol parkolok gomb, amely a térképen megmutatja az autó helyzetét, és útvonaltervet készít. A leállítás után a képernyőn megjelennek a befejezett parkolás adatai, költségei. A zóna egy gombnyomással kedvencekhez elmenthető.

Hogyan tudok parkolni telefonhívással?
Parkolás indítás telefonhívással:
Felhasználó a VoxPay Parkolás alkalmazásból, vagy a szám közvetlen hívásával indít vásárlást +36-1-999-0633 majd a telefon billentyűzetén megadja a parkolási zóna kódot. Az automata a megadott parkolási zóna kód alapján visszaigazolja a parkolás indítását. Telefonhívás esetén az automata sikeres parkolás indítás visszajelzése alapján tekinthető sikeresnek a parkolási azonosító megléte.
A parkolás befejezése ugyanezen telefonszám hívásával történik, híváskor az automata visszajelzi a parkolás leállítását.

Hogyan tudok parkolni SMS küldéssel?
Felhasználó a VoxPay Parkolás alkalmazásból indít SMS-t, vagy közvetlen SMS küldéssel, a következő telefonszámra +36-30-555-5559 Az üzenet tartalma a 4 jegyű zóna kód.
Amennyiben nem a már regisztrált rendszámra kíván parkolást indítani, a 4 jegyű zóna kód után szóköz, majd a rendszámot szükséges írni.
Az SMS parkolás díját növeli a két válasz SMS díja.
A parkolás leállítása szintén SMS küldéssel történik, a +36 30 555-5559 számra a STOP szó elküldésével. A sikeres leállításról SMS értesítést kap a Felhasználó, a parkolási tranzakció adataival.

Zárttéri parkolás

 • Behajtáskor őrizze meg a kapott parkolójegyet
 • Kihajtás előtt fizessen alkalmazásból – zónakód és parkolójegy küldése – várja meg a visszaigazolást
 • Kihajtáskor helyezze be a parkoló jegyet a leolvasóba (rendszámfelismeréssel ellátott zárttéri rendszer esetén a sorompó automatikusan nyílik)

 

Céges flotta
Flottakezelés egyszerűen
Céges flotta és családi parkolásnál alkalmazható egy speciális fizetési mód: „Főnök fizet”. Ha ezt állítja be a parkoló személy (Tag), akkor a parkolási díját nem ő, hanem „Főnök” fizeti, aki lehet egy szervezet, egy cég (ill. képviselője) vagy a családfő. Főnök azzal a fizetési móddal fizeti a teljes díjat, amelyet magának beállított. Főnök előre megadja VoxPay számára azt is, kiknek a parkolási költségét hajlandó fizetni (költségvállalás tagok/autók részére).
A flottakezelés előnye az, több parkoló személy díjfizetését egy személy tudja fizetni, költségként elszámolni, áttekintést nyerni a Tagok parkolásairól, egyszerűsíteni egy közösség összes parkolását.
A flottakezelés beállításához egyrészt a Tagoknak megfelelő fizetési beállítása szükséges, másrészt a „Főnök”, mint költségvállaló engedélyezését is be kell állítania. A flottakezelés pontos beállítását megtalálja itt: http://www.voxpay.hu/

Parkolás hosszabbítás
Parkolás hosszabbítás: Közületi parkolás esetén használható. A parkolás hosszabbítást parkolásindítás után lehet aktiválni alkalmazásból történő indítás esetén. Zónától függően, a parkolás időtartama maximalizálva van. Zónától függően a maximális parkolási időtartam 180, 240 perc, vagy időkorlát nélküli. Minden parkolás hosszabbítás egy külön tranzakciónak minősül. Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a VoxPay Parkolás szolgáltatásban parkolási zónától függetlenül maximum 240 perc egy parkolási időszak, és csak egyszer hosszabbítható.

Mire használható a „Hol parkolok” funkció?
Parkolás indítását követően a „Hol parkolok?” mutatja az parkolás helyét a térképen. A beépített térkép navigációjával útvonalat tervezhetünk.

Elfelejtett parkolás leállítás figyelmeztetés (béta)
Parkolás beállításokban elérhető funkció. Folyamatban lévő parkolás esetén figyelmeztet, ha úgy érzékeli – a parkolásnak vége, de elfelejtettük leállítani.

Lejárati értesítések
Alkalmazásból internetkapcsolattal indított parkolás esetén választhatóan 5, 10, 15 perccel a parkolás vége előtt figyelmeztetést (App Notify-t) küld a rendszer. Parkolás végén minden esetben figyelmeztet a lejáratra.

Kedvencek használata.
Kedvencek: Többször használt zónakód eltárolható, elnevezhető, így könnyen előhívható a menüből. Kedvencek lista megkönnyíti parkoláskor a Zónakód megadását azzal, hogy a korábbi parkolásnál megadott emlékeztető kifejezéseket mutatja. Nem kell a Zónakódot a parkolóhelyen keresgélni és megadni, hanem elég a megfelelő emlékeztetőt kiválasztani a listából.

Tudok-e több rendszámot regisztrálni?
Igen, az alkalmazásban több gépjárművet, rendszámot is lehet regisztrálni.

Tudok-e másik telefonról parkolást használni, mint amelyikről regisztráltam?
Igen, lehetséges. A második telefon esetében a regisztráláskor megadott e-mail címmel és jelszóval be kell lépni. Az alkalmazás beszinkronizálja a fiókhoz tartozó profilt - és ezt követően az alkalmazás ugyanúgy használható, mint a korábbi készüléken. Ugyanakkor SMS vagy telefonos parkolás indításhoz mindig az aktuális telefonszám beállítása szükséges.

Lehet-e külföldi rendszámú autót regisztrálni?
Igen, lehetséges külföldi rendszámot megadni. Figyelni kell a felségjel pontos megadására.

VoxPay autópálya-matrica

Mi szükséges az autópálya-matrica vásárláshoz?

 • Regisztrált felhasználó (e-mail, Facebook, Google fiók, vagy Apple ID belépés)
 • Regisztrált rendszám.
 • Regisztrált bankkártya, vagy a díjfizetéshez elegendő feltöltött VoXpay egyenleg

Hogyan tudok autópálya-matricát vásárolni?
A VoxPay alkalmazásban regisztrált rendszámra vásárolhatunk autópálya-matricát.
Válasszuk ki a szükséges matrica típust
A vásárlási képernyőn módosíthatjuk az érvényesség kezdetét, az alapértelmezett számlázási és fizetési módot a tranzakcióra vonatkozóan.
Vásárlás gombbal indítjuk a képernyőn látható adatokkal a vásárlást. A vásárlást követő visszaigazoló képernyőn győződjünk meg arról, hogy az autópálya-matrica érvényesítése sikeres volt. Az autópálya-matrica sorszámot tartalmazó visszaigazolás és/vagy igazoló e-mail elmaradása esetén felhasználó nem hajthat az autópályára.

Matrica lejárat – értesítés
Az autópálya-matrica érvényességének lejárata előtt a rendszerünk e-mailben értesíti a Felhasználót.

Érvényesség lekérdezés
Lekérdezhető, van-e érvényes autópálya-matrica az adott rendszámra. Máshol vásárolt autópálya-matricák is lekérdezhetőek, az alábbi feltételekkel: az érvényesség lekérdezése kizárólag a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. viszonteladói hálózatában online vagy SMS-ben vásárolt e-matricákra vonatkozik. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. weboldalán, értékesítési pontjain, ügyfélszolgálatain, vagy viszonteladó partnereinél (pl.: benzinkutak, utazási irodák) vásárolt matrica érvényessége nem kérdezhető le ezen a felületen.

Lehet-e külföldi rendszámra magyarországi autópálya-matricát vásárolni?
Igen, külföldi rendszámra is vásárolható magyarországi autópálya-matrica. Figyelni kell a felségjel pontos megadására.

Kötelezettségek:

A Szolgáltató kötelezettsége
A szolgáltató a vásárlás időpontjától biztosítja a megrendelt szolgáltatást, kérésre számlát ad, a szolgáltatás nyújtásáról igazolást ad.

A Felhasználó kötelezettségei, felelőssége
A felhasználó felel a regisztrációs vagy vásárlási folyamatban általa megadott e-mail cím érvényességéért, és a regisztrációkor az általa választott jelszó illetéktelenek előtt való titokban tartásáért. A felhasználó kötelezettsége a szolgáltató felé azonnal jelezni az azonosítójával való mindenféle jogosulatlan használatot.
Felhasználó felelőssége ellenőrizni, hogy a megfelelő zónakóddal indul a parkolás.
Felhasználó felelőssége a helyes parkolási adatok megadása: rendszám, ország, gépjármű típus.

Éves e-matrica elővásárlás 2020-ban
Elővásárlásban értékesített éves országos autópálya matrica és éves megyei autópálya matrica feltételek: 2020 december 07-től elővásárlás során vásárolt éves autópálya matrica érvényessége: 2021. január 1-től 2022. január 31-ig tart.

Felelősség kizárása:

Szolgáltató nem felel a Felhasználó regisztrált bankkártya, vagy egyenleg problémájából adódó parkolás indítás, leállítás, vagy hosszabbítás okozta károkért.

Szolgáltató nem felel a közreműködő mobilszolgáltatók, pénzintézetek, partnerek, valamint egyéb személyek érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során előálló mulasztásból – a Felhasználót a VoxPay szolgáltatást igénybevétele során ért károkért. A Felhasználó kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult érvényesíteni.

Szolgáltató a nem rendeltetésszerű működéséből keletkező károkért kártérítési felelősséget nem vállal.

Amennyiben a VoxPay szolgáltatás nem üzemel, de a parkoló automaták lehetővé teszik a szolgáltatási díj megfizetését, a Felhasználó nem mentesül a díjfizetés alól.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felel a parkolási díjaknak a jogszabályi változásból eredő emelkedéséért. Szolgáltató jogosult továbbá a tranzakciós díjat az egyoldalú szerződésmódosítás szabályainak (VoxPay Parkolás Általános Szerződési Feltételek 3. pontja) betartása mellett szabadon megváltoztatni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget amennyiben a Felhasználó szerződésben foglaltakat részben, vagy egészben nem tartja be.

Helytelen adatokkal történő parkolás okozta károkért a Szolgáltató kártérítési felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben Szolgáltatónak fel nem róható okból a VoxPay Parkolás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelő módon történik meg

VOXPAY KÖZLEKEDÉSI MOBILJEGY

A Szolgáltató A NMZrt-vel kötött viszonteladói szerződés alapján az NMZrt viszonteladójának minősül, és így a személyszállítás keretében Közlekedési mobiljegy értékesítésére jogosult, melyek típusát az ÁFSz Hirdetményében határozza meg. Közlekedési Mobiljegynek nevezzük a NMZrt Törvény 2. § c) pontja szerinti személyszállítási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elektronikus közlekedési jegyeket. Ezen Közlekedési mobiljegyek az NMZrt szolgáltatói által lefedett valamennyi közterületen (Terület) igénybe vehetőek.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Közlekedési mobiljegy – a VoxPay Rendszeren keresztül, az ott elérhető fizetési módok igénybevételével történő - megvásárlása esetén szerződés jön létre, amely alapján a Felhasználó a Hirdetményben megtalálható mindenkori Díjtáblázatban szereplő díj megfizetésével válik jogosulttá a közlekedési szolgáltatások igénybevételére.

A Felhasználó a VoxPay rendszeren megvásárolt Közlekedési mobiljegyért annak mindenkori díját köteles megfizetni. A Szolgáltató a jegy ellenértékén kívül semmilyen egyéb díjat (kényelmi díj, jutalék, stb.) nem számol fel a Felhasználó felé.

A Hirdetményben található Díjtáblázat tartalmazza a VoxPay Rendszerben megvásárolható aktuálisan érvényben levő Közlekedési mobiljegyek listáját, valamint azok vételárát. A Szolgáltatónak jogában áll az elérhető Közlekedési jegyek körét bármikor módosítani, akár úgy, hogy értékesítésüket megszünteti, akár úgy, hogy a Felhasználók számára új fajta Közlekedési mobiljegyek megvásárlását teszi elérhetővé. Ilyen esetekben a Szolgáltató a módosításokat a Hirdetményben elérhető Díjtáblázatban mind a Szolgáltató honlapján, mind pedig a VoxPay applikációban egyaránt közzéteszi. A Közlekedési jegyek vételárának módosítása a közzététel időpontjában lép hatályba, így a VoxPay rendszerben mindenkor az aktuálisan érvényben levő Közlekedési mobiljegyek, és azok érvényes vételára olvasható.

A Közlekedési mobiljegy megvásárlásának menete
A VoxPay rendszerben a Felhasználó a Közlekedési mobiljegy csempére kattintva vásárolhat Közlekedési mobiljegyet. A vásárláshoz a Felhasználó köteles az alábbiakban kért adatait a VoxPay rendszerben megadni. A Felhasználó az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni az általa választott okmánytípusnak megfelelően, és ezen adatok helyességéért, érvényességéért, pontosságáért és hiánytalanságáért a továbbiakban kizárólag csak a Felhasználó tehető felelőssé.

Közlekedési mobiljegy díjfizetése
1000 Ft alatti közlekedési mobiljegy vásárlás esetén, az első vásárlást követő tranzakciók csak előre feltöltött VoxPay egyenlegből történhetnek.

Közlekedési mobiljegy típusaVálaszthatóan megadandó adat típusa
Havi Budapest bérlet
nem természetes személyeknek
Havi Budapest bérlet
természetes személyeknek
Félhavi Budapest bérlet
nem természetes személyeknek
Félhavi Budapest bérlet
természetes személyeknek
Havi Budapest bérlet
közoktatásban tanulóknak
Félhavi bérlet közoktatásban tanulóknak
Volánbusz-BKSZ bérletigazolvány száma
Kártya formátumú vezetői engedély száma
Általános bérletigazolvány száma
Útlevél száma
Személyazonosító igazolvány száma
362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti oktatási igazolvány száma, amely lehet diákigazolvány vagy pedagógus igazolvány száma
Havi Budapest bérlet
felsőoktatásban tanulóknak
362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti oktatási igazolvány száma, amely lehet diákigazolvány vagy pedagógus igazolvány száma
Személyazonosító igazolvány száma
Kártya formátumú vezetői engedély száma
Útlevél száma
Magyar igazolvány száma
Magyar hozzátartozói igazolvány száma
Havi Budapest bérlet kisgyerekeseknekKisgyermekes bérletigazolvány száma
Havi Budapest bérlet nyugdíjasoknakNyugdíjas bérletigazolvány száma
Budapest hetijegy
Budapest 72 órás jegy
Budapest 24 órás jegy
Személyazonosító igazolvány száma
Kártya formátumú vezetői engedély száma
Útlevél száma
Általános bérletigazolvány száma
Volánbusz-BKSZ bérletigazolvány száma
Diákigazolvány száma
Budapest Repülőtéri vonaljegy
(időalapú jegy)
Tatabánya menetjegy elővételben
(időalapú jegy)
Nem szükséges egyéb adat megadása
Tatabánya 10 napos összvonalas bérlet
Tatabánya Napijegy
Személyazonosító igazolvány száma
Kártya formátumú vezetői engedély száma
Útlevél száma
Általános bérletigazolvány száma
Diákigazolvány száma

Amennyiben a fenti adatok bármelyike hiányzik, a Közlekedési mobiljegy nem vásárolható meg.

A Felhasználó a Közlekedési mobiljegy megvásárlása előtt köteles alaposan tájékozódni a Közlekedési mobiljegy jogosultsági és használati feltételeiről, a kedvezmények igénybevételére vonatkozó szabályairól, a Közlekedési mobiljeggyel igénybe vehető közlekedési eszközök listájáról, valamint a Közlekedési mobiljegy időbeli, vagy egyéb érvényességi feltételeiről az érintett közlekedési szolgáltató általános szerződési feltételeiben és szabályzatában. Egy Felhasználó több ugyanolyan típusú Közlekedési mobiljegyet is vásárolhat egyetlen tranzakcióval. Kivételt képez ez alól az időalapú Közlekedési mobiljegy, amelyből egy tranzakcióval egyszerre csak egy vásárolható. Az egymástól különböző típusú Közlekedési mobiljegyeket külön tranzakciókkal lehet csak megvásárolni.

Kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség a számára megfelelő, és általa jogszerűen használható mobiljegy megvásárlásáért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmiféle olyan esetben, ha a Felhasználó a Közlekedési mobiljegy megvásárlásakor nem az igényének megfelelő jegyet vásárolta meg; kedvezményes mobiljegy esetén nem felel meg az adott kedvezmény kritériumainak; bármilyen okból nem jogosult az általa kiválasztott mobiljegyet megvásárolni; bármilyen módon sérti az adott közlekedési szolgáltató szabályait, szerződési feltételeit. A Szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Felhasználó a fentebb említett szabályok megszegéséből eredően pénzbírságban, vagy bármilyen egyéb büntetésben részesül, vagy egyéb számára hátrányos jogkövetkezmény sújtja. A VoxPay rendszer nem ellenőrzi, hogy a Felhasználó rendelkezik-e már az adott településre, útvonalra még érvényben lévő Közlekedési mobiljeggyel.

A Felhasználónak első lépésként annak a településnek a nevét kell a VoxPay rendszerben ellenőriznie, szükség esetén megváltoztatnia arra, ahol a Közlekedési mobiljegyet szeretné használni (alapértelmezés Budapest). Ezután a megvásárolni kívánt Közlekedési mobiljegy kategóriáját kell megadnia (például vonaljegy, bérlet, stb), majd a megadott kategórián belül kell kiválasztania a megfelelő Közlekedési mobiljegy típusát (például Budapest 24 órás jegy). Ezután a Felhasználó megadhatja a választott Közlekedési mobiljegy érvényességének kezdő dátumát (év, hónap, nap). Alapértelmezett kezdő dátum a jelenlegi időpont, így ha a vásárlást követően kezdődik az utazás, akkor ez a megadás átléphető. Ezt követően, ahol ez szükséges, a megfelelő személyazonosító okmányok, vagy igazolványok számát is meg kell adni.

Következő lépésben a Felhasználónak ellenőriznie kell a VoxPay Rendszerben a fizetési módot, amivel a Közlekedési mobiljegy árát meg kívánja fizetni. Ha a beállított (alapértelmezett) érték nem felel meg, akkor változtatni kell. Végül a VoxPay rendszer kiírja a Felhasználó által kiválasztott Közlekedési mobiljegy adatait. Ezután válik lehetségessé a választott opciónak megfelelően kifizetni a kiválasztott Közlekedési mobiljegy vételárát.

A Közlekedési mobiljegy sikeres megvásárlásáról a Felhasználó értesítést kap a Szolgáltatótól. Amennyiben a Felhasználó ilyen értesítést nem kap, akkor köteles az adott menetjegyet egyéb módon megvásárolni. Az ennek elmulasztásából eredő, a Felhasználót ért bármilyen hátrányért, jogi következményekért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Ha a Felhasználó a Közlekedési mobiljegye érvényességi dátumát azonnalinak jelölte meg, a vásárlás időpontjától számítva legkorábban 2 perc múlva válik a mobiljegye érvényessé, és utazáshoz használhatóvá. Az érvényesség kezdő dátumát a Szolgáltató utólag már nem tudja módosítani, ezért annak helyességéért csak a Felhasználható tehető felelőssé. A Felhasználó jogosult a megvásárolt Közlekedési mobiljegyét két alkalommal másik mobileszközre átmozgatni. Új mobil eszköznek számít az is, ha az applikációt kitörli, majd újra letölti telefonjára. További átmozgatás már csak személyesen lehetséges a közlekedési szolgáltató ügyfélszolgálatán.

Mivel a Felhasználó csak akkor válik jogosulttá az utazásra, ha a Közlekedési mobiljegy sikeres megvásárlásáról szóló értesítést a Szolgáltatótól megkapta, Felhasználó köteles a Közlekedési mobiljegyet a tervezett utazása előtt megvásárolni. Ha a sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás nélkül kezdi meg Felhasználó az utazást, ennek jogkövetkezményeiért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Ha a Felhasználó a Közlekedési mobiljegyét utazás közben, vagy utazás után vásárolja meg, az nem teszi őt visszamenőleg jogosulttá az utazásra, így ezen utazása jogosulatlannak minősül, ami a pótdíj, vagy egyéb bírságok megfizetését vonhatja maga után.

A Közlekedési mobiljegy visszaváltása
Az érvényességi ideje kezdetéig bármikor visszaváltható minden sikeresen megvásárolt Közlekedési mobiljegy, kivéve az azonnali érvényességű Közlekedési mobiljegyeket. Szabályszerű visszaváltás esetén a Felhasználó az általa megfizetett vételárat minden esetben visszakapja. A Közlekedési mobiljegy vételára a Felhasználó számára abban az esetben is visszafizetésre kerül, ha a Szolgáltató a sikeresen megvásárolt jegyet a megvásárlástól számított 2 percen belül technikai okokból visszaváltani kényszerül.

A szerződés megszűnésének különleges oka
Amennyiben a Szolgáltató viszonteladói szerződése az NMZrt-vel bármilyen okból megszűnik, a Felhasználó és a Szolgáltató között a Közlekedési mobiljegy vásárlására vonatkozó jelen ÁFSz szerinti szerződés automatikusan semmissé válik.

Számlakibocsátási szabályok
Fizetés előtt a Felhasználó jogosult arra, hogy a VoxPay rendszerben magánszemély, illetve jogi személy részére számlát kérjen a Közlekedési mobiljegy megvásárlásáról. Jogi személy nevére azonban nem jogosult számlát kérni olyan Közlekedési mobiljegyek megvásárlásáról, amelyek szociálpolitikai menetdíj támogatást tartalmaznak. Különös tekintettel az alábbi Közlekedési mobiljegy típusokra:

 • Havi Budapest bérlet nyugdíjasoknak
 • Havi Budapest bérlet kisgyerekeseknek
 • Havi és Félhavi Budapest bérlet közoktatásban és felsőoktatásban tanulóknak

 

Abban az esetben, ha a Felhasználó a Budapest Havi jogi személyként kíván számlát kérni, a Budapest Havi bérlet nem természetes személyeknek elnevezésű Közlekedési mobiljegyet vásárolhatja meg.

Az Ügyfélpanaszok kezelési szabályai
A Felhasználó az interneten, az NMZrt. közvetlenül elérhető felületén keresztül követheti az általa igénybe vett központosított mobil értékesítési szolgáltatásokat, valamint közvetlen panaszkezelési szolgáltatást is igénybe vehet. Panaszával leginkább közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatához érdemes fordulnia. A Felhasználó az alábbi módokon nyújthatja be panaszait a Szolgáltatónak:
a) Írásban, postai úton a Szolgáltatónak címezve az alábbi címre: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
b) Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@voxinfo.hu
c) Telefonon, munkanapokon 8:30 és 17:00 óra között a következő telefonszámon: 06-1 225-7603

Záró rendelkezések:

Felhasználó panaszával közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat:
Voxinfo Kft.
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Telefon: 06-1-225-7603.
e-mail: ugyfelszolgalat@voxinfo.hu

Felhasználó, a szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató köteles 15 napon belül kivizsgálni és az eredményről tájékoztatni az Ügyfelet.

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.

 

I. számú melléklet:

VoxPay Parkolás kondíciós lista 2017.08.25-től

Díj típusDíjakEgység
Parkolás tranzakciós díj75Ft/tranzakció
Parkolás hosszabbítása75Ft/tranzakció
Egyenleg feltöltés0Ft
Válasz SMS25Ft/SMS
SMS értesítés parkolás lejáratról 25Ft/SMS
Számlázási díj:0Ft

 

A feltüntetett árak bruttóban értendők, tartalmazzák az ÁFA-t

VoxPay autópálya-matrica kondíciós lista 2021. január 01-től

DíjkategóriaHeti (10 napos)Tr. DíjHaviTr. DíjÉvesTr. Díj
D13 640 Ft210 Ft4 970 Ft230 Ft44 660 Ft1 340 Ft
D1 megyei    5 200 Ft300 Ft
D27 270 Ft260 Ft9 930 Ft340 Ft44 660 Ft1 340 Ft
D2 megyei    10 390 Ft410 Ft
B216 100 Ft470 Ft22 830 Ft690 Ft207 770 Ft6 180 Ft
B2 megyei    20 780 Ft710 Ft